Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt Jean Arnaud Wijncom BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Deze website verstrekt puur informatie over producten en diensten die Jean Arnaud Wijncom BV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Jean Arnaud Wijncom BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Jean Arnaud Wijncom BV opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Jean Arnaud Wijncom BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Jean Arnaud Wijncom BV niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet Jean Arnaud Wijncom BV worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Jean Arnaud Wijncom BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet Jean Arnaud Wijncom BV worden onderhouden wordt afgewezen.