Home » Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringscondities

Op offertes, verkopen en leveringen zijn de levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK en opvraagbaar bij Jean Arnaud Wijncom. BV. Daarnaast zijn met ingang van 01/01/2017 onderstaande condities van toepassing:


Prijzen

De vermelde bruto prijzen zijn per fles en ex btw. Onze noteringen zijn geheel vrijblijvend. Jean Arnaud Wijncom BV. behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Op genoemde brutoprijzen gelden de volgende staffelkortingen: bij afname vanaf 240 flessen: 4% bij afname vanaf 600 flessen: 8%


Transport en afhaalkosten

Bestellingen worden franco huis geleverd bij een minimale orderwaarde van € 750,-ex btw of vanaf 180 flessen. 
Leveringskosten franco huis onder de 180 flessen € 20,00.
Picking kosten afhaalorder onder de 90 flessen € 12,50.


Bestellen

Bestellingen die voor 15.30 uur bij ons binnen zijn worden 48 uur later geleverd (A voor C).

Bestellingen kunt u doorgeven via onze B2B webshop, per email op verkoop@jeanarnaud.com of telefonisch op 013-584 1215. Beschikt u nog niet over inloggegevens voor de bestelportal, dan kunt u deze per email of telefonisch aanvragen.

Ook voor folder-en reserveringsorders geldt een afnameverplichting zonder mogelijkheid tot annuleren.


Spoedorders

Spoedorders in overleg. U kunt hierover contact opnemen via verkoop@jeanarnaud.com of telefonisch op 013-584 1215.  

Retouren

Goederen die na schriftelijke toestemming onzerzijds worden geretourneerd, worden gecrediteerd onder aftrek van € 0,25 ex btw per fles. Daarnaast wordt € 17,50 ex btw retour-kosten in rekening gebracht. Retourzendingen zonder deze schriftelijke toestemming kunnen niet in behandeling worden genomen. Alleen courante wijnen in originele verpakking kunnen worden geaccepteerd. 

Betalingen

Betaling dient te geschieden netto binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of korting anders dan op de factuur vermeld, bij ABN-AMRO bank te Tilburg. Rekening nummer: NL34 ABNA 0452500001. Alle door ons geleverde goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot alle facturen volledig voldaan zijn. Jean Arnaud Wijncom. BV is niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, zolang afnemer tegenover ons zijn betalingsverplichting niet heeft nageleefd. Bij stornering van een automatische incasso komen de storneringskosten voor rekening van de afnemer.

 

Ontvangst goederen

De klant wordt verzocht bij levering de vrachtbrief te controleren. Eventuele verschillen, besmeurde of breukflessen dienen door de klant te worden aangetekend op de vrachtbrief. De afgetekende vrachtbrief dient als bewijsmiddel.

Leveringsverschillen, besmeurde of breukflessen die door Jean Arnaud Wijncom. BV of de vervoerder zijn veroorzaakt, worden uitsluitend na vermelding op de vrachtbrief, gecorrigeerd op de factuur.

 

Algemeen

Leveringen vinden plaats volgens de Nederlandse transportregels. Bestellingen worden geleverd tot over de drempel.

Let op dat u eventuele opmerkingen aantekent op de vrachtbrief