Leveringsvoorwaarden

Leveringscondities

Op offertes, verkopen en leveringen zijn de levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK en opvraagbaar bij Jean Arnaud Wijncom. BV. Daarnaast zijn met ingang van 01/01/2017 onderstaande condities van toepassing:


Prijzen

De vermelde bruto prijzen zijn per fles en ex btw. Onze noteringen zijn geheel vrijblijvend. Jean Arnaud Wijncom BV. behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Op genoemde brutoprijzen gelden de volgende staffelkortingen: bij afname vanaf 240 flessen: 4% bij afname vanaf 600 flessen: 8%


Transport en afhaalkosten

Bestellingen worden franco huis geleverd bij een minimale orderwaarde van € 750,-ex btw of vanaf 180 flessen. 
Leveringskosten franco huis onder de 180 flessen € 20,00.
Picking kosten afhaalorder onder de 90 flessen € 12,50.


Bestellen

Bestellingen die voor 16.00 uur bij ons binnen zijn worden 48 uur later geleverd (A voor C).

Bestellingen kunt u doorgeven via onze B2B bestelportal, per email op verkoop@jeanarnaud.com of telefonisch op 013-584 1215. Beschikt u nog niet over inloggegevens voor de bestelportal, dan kunt u deze per email of telefonisch aanvragen.. Voor folder- en reserveringsorders geldt voor standaard voorraadartikelen een reserveringstermijn van maximaal 4 weken en een afnameverplichting zonder mogelijkheid tot annuleren (afwijkende afspraken kunnen alleen met uw accountmanager worden afgesproken).


Spoedorders

Spoedorders in overleg. U kunt hierover contact opnemen via verkoop@jeanarnaud.com of telefonisch op 013-584 1215.  

Retouren

Goederen die na schriftelijke toestemming onzerzijds worden geretourneerd, worden gecrediteerd onder aftrek van € 0,25 ex btw per fles. Daarnaast wordt € 17,50 ex btw retour-kosten in rekening gebracht. Retourzendingen zonder deze schriftelijke toestemming kunnen niet in behandeling worden genomen. Alleen courante wijnen in originele verpakking kunnen worden geaccepteerd. 

Betalingen

Betaling dient te geschieden netto binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of korting anders dan op de factuur vermeld, bij ABN-AMRO bank te Tilburg. Rekening nummer: NL34 ABNA 0452500001. Alle door ons geleverde goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot alle facturen volledig voldaan zijn. Jean Arnaud Wijncom. BV is niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, zolang afnemer tegenover ons zijn betalingsverplichting niet heeft nageleefd. Bij stornering van een automatische incasso komen de storneringskosten voor rekening van de afnemer.

 

Ontvangst goederen

De klant wordt verzocht bij levering de vrachtbrief te controleren. Eventuele verschillen, besmeurde of breukflessen dienen door de klant te worden aangetekend op de vrachtbrief. De afgetekende vrachtbrief dient als bewijsmiddel. Leveringsverschillen, besmeurde of breukflessen die door Jean Arnaud Wijncom. BV of de vervoerder zijn veroorzaakt, worden uitsluitend na vermelding op de vrachtbrief, gecorrigeerd op de factuur. Jean Arnaud is niet aansprakelijk voor manco’s op een order, vanaf het moment dat de pakbon is getekend. We vragen u daarom alleen te tekenen onder voorbehoud van manco’s. Manco’s graag meteen na ontvangst melden via verkoop@jeanarnaud.com

Levertijden

De door onze logistieke gecommuniceerde aflevertijd is indicatief. Indien een bestelde en bevestigde order wel op de afgesproken dag geleverd wordt, maar niet in ontvangst genomen wordt zal Jean Arnaud de kosten voor een nieuwe levering in rekening brengen (€ 12,50) .


Algemeen

Leveringen vinden plaats volgens de Nederlandse transportregels. Bestellingen worden geleverd tot over de drempel.

Let op dat u eventuele opmerkingen aantekent op de vrachtbrief