Post House Winery: Holy Grail


Verschillende tradities beschrijven de Heilige Graal als een beker, schaal of steen met wonderbaarlijke genezende krachten, die soms eeuwige jeugd of levensonderhoud in oneindige overvloed verschaft, vaak bewaakt in de hoede van de Visserskoning en gelegen in het verborgen Graalkasteel. Naar analogie, kan elk ongrijpbaar object of doel van grote betekenis door degenen die ernaar op zoek zijn, als een ‘heilige graal’ worden gezien.

< vorige pagina

 

Post House Holy Grail